Trafalgar 14 Barcelona 08010 Spain | Tel +34 93 268 45 11 | Fax +34 93 268 0239 | study@ihes.com

 

Formació Empreses

Formacio per a empresesIH Company Training: La formació lingüística de la seva empresa en bones mans

Formació per a empreses

Encuentro Práctico ELE

Encuentro Práctico ELEEncuentro Práctico Barcelona reuneix cada desembre a 450 professors d'espanyol del món sencer…

També es celebra a Cracòvia (Polònia), París, Roma i Würzburg (Alemanya).

IHLS Group – International House

El grup IHLS el composen setze empreses, la majoria de les quals està dedicada a l'ensenyament d'idiomes. Hi ha 12 escoles d'idiomes en el Grup, amb seu en sis països diferents:

A Espanya:

A Canadà:

A Mèxic:

A Colòmbia:

A Irlanda del Nord:

In South Africa

In China

* IHLS té una participació minoritària en aquestes escoles.

L'organització mundial International House

Fundada el 1953, International House és una xarxa de 150 escoles d'idiomes distribuides per tot el món que es comprometen a oferir els nivells de qualitat més exigents en les seves activitats educatives i empresarials.

60 Years of IH

Un dels objectius principals d'International House és la millora del nivell de l'ensenyament d'idiomes a nivell mundial. Una de les maneres d'aconseguir-ho és mitjançant els cursos de formació de professors, activitat que ha proporcionat a International House una reputació excel·lent als dos hemisferis. Formem els nostres propis professors (i també els de moltes altres escoles) per aconseguir que els alumnes aprenguin l'idioma que els interessa d'una manera senzilla, ràpida i eficaç, tot plegat en un entorn lingüístic i cultural enriquidor.

Per tal de garantir que totes les escoles mantinguin els nivells de qualitat que es descriuen al Contracte d'Afiliació, un assessor extern les visita cada dos anys i efectua un examen rigorós de tots els aspectes de les seves activitats. Aquestes visites garanteixen que es mantingui la reputació inigualable de què gaudeix International House degut a la qualitat dels seus serveis.

Top